จัดกิจกรรมทำบุญ มูลนิธิเด็ก (บ้านลูกรัก) เป็นเจ้าภาพอาห […]