เตรียมเอกสาร

 • บัตรประชาชนของผู้เช่า
 • ภพ.สำหรับบริษัท หือหนังสือรับรอง

การมัดจำ

 • คำประกันคูณ 10% ของค่าเช่า
 • ตัวอย่างเช่น ค่าเช่าวันล่ะ 300 บาท 300×10=3000
 • ทางบริษัทจะคืนมัดจำในวันที่ลูกค้าส่งของคืนเรียบร้อย

เลือกสินค้า

 • เลือกขนาด และจำนวน หรือถ้าไม่ทนาบขนาดที่แน่อนทางบริษัทเรามีบริการถอดแบบฟรี
 • ติดต่อบริษัท เเจ้งสาขาที่ใกล้เคียงมากที่สุด
 • ดำเนินการจัดส่ง หรือรับเองที่ร้าน
 • โทรแจ้งวันคืนแบบ หรือนำมาคืนที่ร้าน
 • ทางบริษัทจะคืนมัดจำทันทีหลังจากที่ได้รับแบบครบเรียบร้อย

ดำเนินการจัดส่ง

 • จัดส่งด้วยรถ 6 ล้อ ค่าบริการ 10 กม.แรก 500 บาท กม.ต่อไป 40บาท/กม.
 • จัดส่งด้วยรถกะบะ ค่าบริการ 10 กม.แรก 300 บาท กม.ต่อไป 30 บาท/กม.