ลำดับ รหัสสินค้า ชนิดแบบ ราคาเช่า/วัน
เสาอิสระพลาสติกเสริมเหล็ก
1 CPA300-1515 #.15x.15×3.00เมตร พร้อมอุปกรณ์ 37
2 CPA300-2020 #.20x.20×3.00เมตร พร้อมอุปกรณ์ 46
3 CPA300-2525 #.25x.25×3.00เมตร พร้อมอุปกรณ์ 60
4 CPA300-3030 #.30x.30×3.00เมตร พร้อมอุปกรณ์ 69
5 CPA300-3535 #.35x.35×3.00เมตร พร้อมอุปกรณ์ 78
ขนาด 3.50 เมตร
1 CPA350-2020 #.20x.20×3.50เมตร พร้อมอุปกรณ์ 53
2 CPA350-2525 #.25x.25×3.50เมตร พร้อมอุปกรณ์ 70
เสาทำรั้ว
1 CPA150-1515 #.15x.15×1.50เมตร พร้อมอุปกรณ์ 19
2 CPA200-1515 #.15x.15×2.50เมตร พร้อมอุปกรณ์ 25
ลำดับ รหัสสินค้า ชนิดแบบ ราคา PE ราคาเหล็ก ราคาอุปกรณ์(ไม้) ราคารวม(ไม้) ราคาอุปกรณ์(เหล็ก) ราคารวม(เหล็ก)
เสาอิสระพลาสติกเสริมเหล็ก
1 CPA300-1515 #.15x.15×3.00เมตร พร้อมอุปกรณ์ 1360 960 852 3172 2480 4800
2 CPA300-2020 #.20x.20×3.00เมตร พร้อมอุปกรณ์ 1720 1320 960 3880 3360 6400
3 CPA300-2525 #.25x.25×3.00เมตร พร้อมอุปกรณ์ 2080 1680 1446 5206 3440 7200
4 CPA300-3030 #.30x.30×3.00เมตร พร้อมอุปกรณ์ 2440 1920 1548 5908 4040 8400
5 CPA300-3535 #.35x.35×3.00เมตร พร้อมอุปกรณ์ 2840 1920 1878 6638 5240 10000
ขนาด 3.50 เมตร
7 CPA350-1515 #.15x.15×3.50เมตร พร้อมอุปกรณ์ 1620 1120 1004 3744 3060 5800
8 CPA350-2020 #.20x.20×3.50เมตร พร้อมอุปกรณ์ 2080 1400 1132 4612 4120 7600
9 CPA350-2525 #.25x.25×3.50เมตร พร้อมอุปกรณ์ 2597 1680 1704 5981 5223 9500
10 CPA350-3030 #.30x.30×3.50เมตร พร้อมอุปกรณ์ 3131 2240 1826 7197 4629 10000
หมายเหตุ อุปกรณ์ประกอบด้วย
1.  ไม้เกบากร่อง
2.  ไม้กันพลุบ
3.  แคลมป์รัดเสา
4.  ลิ่มไม้
ราคาขาย
ลำดับรหัสสินค้าชนิดแบบกว้างxยาวxหนา (ซม.)ราคา PEราคาเหล็กราคารวม
ยาวขนาด 1.20 เมตร
1BSS-42A42x120x2.5300144444
2BSS-52A52x120x2.5390192582
3BSS-62A62x120x2.5450192642
ยาวขนาด 1.50 เมตร
1BSS-42B42x150x2.5370180550
2BSS-52B52x150x2.5510240750
3BSS-62B62x150x2.5590240830
ยาวขนาด 3.00 เมตร
1BSS-42C/342x300x2.57403601100
2BSS-52C/352x300x2.510204801500
3BSS-62C/362x300x2.511804801660
ยาวขนาด 0.50 เมตร
1BSS52-D52x50x2.517080250
2BSS62-D62x50x2.520080280