ลำดับ รหัสสินค้า ชนิดแบบ ราคาเช่า/วัน
แบบท้องคานพลาสติก  (เสริมเหล็กกล่อง3/4″ หนา 2 มม.)
1 BBS-15C 15x100x2.5 2.12
2 BBS-20C 20x100x2.5 2.53
3 BBS-25C 25x100x2.5 3.41
4 BBS-30C 30x100x2.5 4.24
5 BBS-35C 35x100x2.5 4.48
แบบท้องคานพลาสติก  (เสริมเหล็กกล่อง3/4″ หนา 2 มม.)
1 BBS-15A 15x120x2.5 2.48
2 BBS-20A 20x120x2.5 2.90
3 BBS-25A 25x120x2.5 3.95
4 BBS-30A 30x120x2.5 4.99
5 BBS-35A 35x120x2.5 5.47
แบบท้องคานพลาสติก  (เสริมเหล็กกล่อง3/4″ หนา 2 มม.)
1 BBS-15B 15x150x2.5 3.18
2 BBS-20B 20x150x2.5 3.66
3 BBS-25B 25x150x2.5 4.96
4 BBS-30B 30x150x2.5 6.15
5 BBS-35B 35x150x2.5 6.68
ลำดับรหัสสินค้าชนิดแบบกว้างxยาวxหนา (ซม.)ราคา PEราคาเหล็กราคารวม
ยาวขนาด 1.20 เมตร
1BSS-42A42x120x2.5300144444
2BSS-52A52x120x2.5390192582
3BSS-62A62x120x2.5450192642
ยาวขนาด 1.50 เมตร
1BSS-42B42x150x2.5370180550
2BSS-52B52x150x2.5510240750
3BSS-62B62x150x2.5590240830
ยาวขนาด 3.00 เมตร
1BSS-42C/342x300x2.57403601100
2BSS-52C/352x300x2.510204801500
3BSS-62C/362x300x2.511804801660
ยาวขนาด 0.50 เมตร
1BSS52-D52x50x2.517080250
2BSS62-D62x50x2.520080280