VISION

เราจะเป็นองค์กรชั้นนำ ในการจัดจำหน่ายให้บริการเช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง  และมีการขยายสาขาทั่วประเทศ

MISSION
  1. ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้เช่าไม้แบบพลาสติก ที่มุงเน้นบริการด้วยความรวดเร็วฉับไว ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
  2. ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมภิบาล มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคมชุมชน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่งคง
  3. การบริการที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมีมาตรฐาน เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
  4. มุ่งพัฒนาธุรกิจและขยายกิจการ (Franchise) ทั่วประเทศ
ประวัติบ้านเราไม้แบบ

“ บ้านเราไม้แบบ ” เปิดดำเนินกิจการ จำหน่าย และ ให้เช่า ไม้แบบก่อสร้าง (พลาสติก) ในเดือนพฤษภาคม 2555 (ดำเนินธุรกิจมากว่า 5 ปี) และได้จดทะเบียนนิติบุคคลในนาม บริษัท บ้านเราไม้แบบ จำกัด ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท (ชำระแล้วเต็มมูลค่า) ปัจจุบัน “บ้านเราไม้แบบ” มีจำนวนทั้งสิ้น 10 สาขา ได้แก่ ขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ อำเภอกระนวน เชียงคาน สารคาม อุดรธานี หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด สกลนคร และหาดใหญ่ และมีแผนงานที่จะขยายสาขาอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด ทุกภาคของประเทศไทย ทั้งในรูปแบบ “ลงทุนเอง” และ “ขายแฟรนไชส์” เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ ปณิธานของ “บ้านเราไม้แบบ” ที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจไม้แบบก่อสร้าง และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ซึ่งการก่อสร้าง ถือว่าเป็นเสาหลักเสาหนึ่ง ในการจ้างงาน สร้างรายได้ และ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย สำหรับการขายแฟรนไชส์นั้น “บ้านเราไม้แบบ” จะพิจารณาความตั้งใจจริงในการดำเนินธุรกิจของผู้จะซื้อแฟรนไชส์เป็นสำคัญ โดย “บ้านเราไม้แบบ” จะช่วยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การตลาด ของพื้นที่ ที่จะเปิดสาขา รวมทั้งมีระบบการจัดการสต็อกสินค้า และ การออกบิล ซึ่ง “บ้านเราไม้แบบ” ได้ทำการพัฒนา และ ปรับปรุง ซอฟแวร์ขึ้นมาเอง ให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก มีความถูกต้อง รวมถึง สามารถเรียกดูข้อมูลที่จำเป็น เช่น อัตราการเช่าของไม้แบบเเต่ละขนาด, ปริมาณสินค้าคงเหลือ, ฐานข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลการก่อสร้างโครงการใหม่ๆของผู้รับเหมาก่อสร้าง ฯลฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และ วางแผนการตลาด เพื่อให้ “บ้านเราไม้แบบ” ทุกๆสาขานั้น เป็น “บ้าน” ของพวกเราทุกๆคน ที่สมาชิกในครอบครัวทุกๆคน อยู่กันด้วยความราบรื่น, มั่งคั่ง, มั่นคง และ สามารถส่งมอบธุรกิจให้แก่สมาชิกในครอบครัว ในรุ่นต่อๆไปได้ครับ

บริษัท บ้านเราไม้แบบ จำกัด